Waar staat WIK voor?
De WIK

Wettelijke Incassokosten (WIK)

Op 13 maart 2012 is eindelijk de wet normering buitengerechtelijke incassokosten aangenomen. De wet is een aanvulling op de bestaande wet en de maximale vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten is hierin vastgesteld. Ons kantoor en onze gerechtsdeurwaarders zijn blij met de duidelijkheid die hiermee geschapen is die een einde zal maken aan de hoge incassokosten die veel incassobureaus proberen te verhalen.

De maximale vergoeding wordt vastgesteld voor vorderingen uit overeenkomst tot betaling van een geldsom. De vergoeding voor incassokosten wordt berekend als percentage van het verschuldigde bedrag, waarbij het percentage trapsgewijs lager wordt naarmate de vordering hoger wordt. Incassokosten zijn verschuldigd na het verstrijken van 14 dagen na de herinnering of aanmaning. U dient dus eerst, zonder kosten, een herinnering of aanmaning versturen met een betaaltermijn van 14 dagen. Een voorbeeld brief treft u hier aan.

De rechter heeft niet langer een recht de incassokosten te matigen. Bij procederen voor niet betaalde incassokosten, loopt u dus geen risico meer dat dit wordt afgewezen.

De vaste staffel aan incassokosten wordt berekend aan de hand van percentages over de hoofdsom. Het minimale bedrag aan incassokosten is € 40,00 exclusief btw.
Bij vorderingen tussen bedrijven kunnen onderling afwijkende afspraken gemaakt worden over de hoogte van de incassokosten.

Als de vordering meer dan één aanmaning betreft moeten de hoofdsommen van deze vorderingen worden opgeteld en mag er alleen op basis hiervan incassokosten in rekening worden gebracht.

Staffel incassokosten

Hoofdsom

Incassokosten

Minimum

Maximum

Eerste € 2.500,00

15%

€ 40,00

 

De volgende € 2.500,00

10%

 

 

De volgende € 5.000,00

5%

 

 

De volgende € 190.000,00

1%

 

 

Over het meerdere van de hoofdsom

0,5%

 

€ 6.775,00


De wet incassokosten is op 1 juli 2012 in werking getreden en geldt voor vorderingen op consumenten waarin de schuldenaar na 1 juli 2012 in verzuim is.
Als u alleen zaken met bedrijven doet, is de wet niet van toepassing. In dat geval kunt u onderling afspraken maken over de hoogte van de incassokosten. Dit kunt u bijvoorbeeld opnemen in de overeenkomst of in uw algemene voorwaarden. Uiteraard dienen de incassokosten wel redelijk en billijk te zijn. Om deze reden adviseert het NHIK de staffel incassotarieven voor consumenten ook bij vorderingen op bedrijven te hanteren.

Voordat de incassokosten op een consument kunnen worden verhaald, dient een 'nakomingsbrief' te worden gestuurd waarin de schuldenaar nog 14 dagen in de gelegenheid wordt gesteld de vordering alsnog te voldoen. In deze brief dient u de gevolgen van niet-betaling te vermelden, waaronder de hoogte van de incassokosten. Een voorbeeld brief treft u hier aan.

Daarnaast is het belangrijk om uw algemene voorwaarden kritisch te bekijken. Met ingang van 1 juli 2012 is het niet meer mogelijk administratiekosten of andere kosten te rekenen, ongeacht wat in de algemene voorwaarden staat. Er kunnen alleen incassokosten verhaald worden conform de nieuwe wet incassokosten. U dient de algemene voorwaarden dan ook hierop aan te passen.

Het NHIK adviseert u graag over de Wet Normering Incassokosten

Blijf lezen
Het Noordhollands Incasso Kantoor maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie