Incasso bij het NHIK
Incasso

Incassoprocedure

Om direct een vordering uit handen te geven op no cure no pay basis kunt u hiernaast het formulier invullen.

Onderstaand treft u de verschillende stadia waar een vordering zich in kan bevinden.

Pré-Incasso
Alle werkzaamheden om een vordering te innen tot het uit handen geven vallen onder de Pré-incasso procedure. In deze fase dient in ieder geval de 14 dagen termijnbrief, of ingebrekestelling, verzonden te zijn, waarmee iemand officieel in gebreke is gebleven.

De buitengerechtelijke no cure no pay incasso procedure
Alle werkzaamheden om een vordering te innen voordat een dagvaarding wordt uitgebracht vallen onder de buitengerechtelijke incasso procedure. De vordering wordt tijdens deze procedure verhoogd met de wettelijke incassokosten en rente. Bij de buitengerechtelijke no cure no pay incassoprocedure komen de wettelijke incassokosten ten gunste van het NHIK, indien deze verhaald zijn op de schuldenaar.

Indien betaling van de schuldenaar uitblijft kan ons kantoor een dagvaarding opstellen en de schuldenaar hiermee confronteren. In de praktijk blijkt dit vaak alsnog voldoende om de schuldenaar tot betalen te bewegen. De kosten hiervoor zijn verhaalbaar op de schuldenaar en de vordering wordt dan ook met deze kosten verhoogd.

In het geval de schuldenaar blijft weigeren een vordering te betalen of er is geen contact verkregen dient er vonnis gehaald te worden om via executiemaatregelen de vordering alsnog te innen. Voor deze procedure aanvangt, dient een cliënt eerst schriftelijk opdracht te hebben verstrekt.

Indien het NHIK adviseert geen vonnis te halen, wordt het dossier op basis van no cure no pay werkwijze, kosteloos gesloten.

De gerechtelijke no cure no pay incasso procedure
De gerechtelijke incasso procedure volgt indien de schuldenaar weigerachtig blijft de vordering in de buitengerechtelijke incasso procedure te voldoen en u opdracht geeft vonnis te halen. Het NHIK voert ook deze procedure op de no cure no pay werkwijze uit. Helaas worden er wel door bijvoorbeeld de staat kosten in rekening gebracht. Deze kosten zijn volledig, op de BTW over het salaris gemachtigde na en soms een gedeelte hiervan, verhaalbaar op de veroordeelde partij.

Blijf lezen
Het Noordhollands Incasso Kantoor maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie