WIK brief
Voorbeeld ingebrekestelling

Ingebrekestelling consumenten

                                                                                 

Naam debiteur 

Adres debiteur 
Postcode en woonplaats debiteur

 

Plaats, datum

Geachte heer, mevrouw,

Uit onze administratie is gebleken dat onderstaande vordering nog niet door u betaald is.

Factuurnummer            Factuurdatum               Factuurbedrag

Keuze tussen A of B afhankelijk van het feit of U al dan niet b.t.w.- plichtig bent:

A. indien u niet b.t.w.-plichtig bent:

Mocht het verschuldigde niet binnen 14 dagen in ons bezit zijn, wordt de vordering uit handen gegeven aan het NHIK en stellen wij u reeds nu voor alsdan -en voor zover nog nodig- in gebreke en delen wij u mede dat u direct na het verstrijken van deze termijn conform de wet incassokosten verschuldigd bent groot € (zie onder). Het bedrag van de incassokosten is verhoogd met b.t.w. daar wij de b.t.w. niet kunnen verrekenen en op grond van de wet de b.t.w. daarom voor uw rekening zal komen. Tevens maken wij aanspraak op de alsdan verschuldigde rente groot € ....

B. indien u b.t.w.-plichtig bent:

Mocht het verschuldigde niet binnen 14 dagen in ons bezit zijn, wordt de vordering uit handen gegeven aan het NHIK en stellen wij u reeds nu voor alsdan -en voor zover nog nodig- in gebreke en delen wij u mede dat u direct na het verstrijken van deze termijn conform de wet incassokosten verschuldigd bent groot € (zie onder). Tevens maken wij aanspraak op de alsdan verschuldigde rente groot € ....

Hoogachtend,

 

Onderstaande tabel geeft aan hoe de buitengerechtelijke incassokosten zijn opgebouwd, die bij de debiteur verhaald kunnen worden. Hiernaast treft u wettelijke incassokosten calculator van het NHIK aan, waarmee u eenvoudig de incassokosten voor uw vordering kunt uitrekenen die u dient te vermelden in de brief.

Hoofdsom

Incassokosten

Over de eerste € 2.500,00

15% ( min. € 40,00)

Over de volgende € 2.500,00

10%>

Over de volgende € 5.000,00

5%

Over de volgende € 190.000,00

1%

Alles boven de € 200.000,00

0,5% ( max. € 6.775,00)

Advies van een specialist? Klik hier
Incassokosten berekenen
berekenen
terug
Kosten
Incassokosten:
0,00

+ BTW (21%)*:
0,00

* alléén als u geen BTW kunt verrekenen.
Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.
Het Noordhollands Incasso Kantoor maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie