Voorbeelden aanmaningen
Voorbeelden aanmaningen

Voorbeelden van teksten die u in aanmaningen kunt gebruiken

Herinnering

Uit onze administratie is gebleken dat onderstaande vordering nog open staat.

Factuurnummer          Factuurdatum          Bedrag

Vriendelijk verzoeken wij u deze alsnog binnen vijf dagen op onze bankrekening te voldoen.

Met vriendelijke groet,

 

Aanmaning

Helaas blijkt dat volgens onze administratie onderstaande vordering nog steeds open staat, ondanks onze eerdere herinnering.

Factuurnummer          Facuurdatum          Bedrag

Wederom verzoeken wij u vriendelijk dit binnen vijf dagen op onze bankrekening te voldoen.

Met vriendelijke groet,

 

Ingebrekestelling

Helaas blijkt dat ondanks eerdere verzoeken onderstaande vordering nog steeds niet door u voldaan is.

Factuurnummer          Facuurdatum          Bedrag

Mocht het verschuldigde niet binnen 5 dagen vanaf de dag nadat dit schrijven bij u is bezorgd niet in ons bezit zijn, wordt de vordering uit handen gegeven aan NHIK en stellen wij u reeds nu voor alsdan -en voor zover nog nodig- in gebreke en delen wij u mede dat u direct na het verstrijken van deze termijn incassokosten conform de wet incassokosten verschuldigd bent. Tevens zullen wij aanspraak maken op de alsdan verschuldigde rente.

Hoogachtend,

Voor een vordering op een consument zie onze 14-dagen termijnbrief

Het Noordhollands Incasso Kantoor maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie