• /
Onze 100% no cure no pay incasso werkwijze.
No cure no pay incasso procedures
No cure no pay incasso procedures

Uw debiteur betaalt de kosten!

Door de succesvolle werkwijze die NHIK hanteert bij het incasseren van vorderingen kan NHIK incasso procedures op 100% no cure no pay basis uitvoeren. Door onze 100% no cure no pay incasso werkwijze deelt NHIK meteen het belang van succesvol incasseren met haar opdrachtgever. NHIK krijgt immers pas betaald voor haar werkzaamheden, indien er in een dossier een betaling wordt verkregen, waarmee de incassokosten verhaald zijn op de schuldenaar.

Graag nemen wij ook uw vordering op deze 100% no cure no pay incasso basis in behandeling. De incasso kosten verhalen wij bovenop uw vordering, conform de wet incassokosten. In het geval wij niets weten te innen, worden onze uitgevoerde werkzaamheden ook niet bij u in rekening gebracht. Dit is onze “100% No Cure No Pay incasso” werkwijze, waarbij u dus geen kostenrisico loopt.

Vanaf het moment dat u een vordering aan NHIK uit handen heeft gegeven, bevindt deze zich bij NHIK in de buitengerechtelijke fase van het incassotraject. In deze fase van maximaal 3 weken, verrichten wij de volgende werkzaamheden om uw vordering zo snel mogelijk te innen. Elke volgende stap wordt, zover nodig, zeven dagen later genomen.

IP Sommaties
De eerste sommatie wordt binnen 24 uur na opdracht verzonden aan uw debiteur. Standaard gaat dit per post en waar mogelijk ook per e-mail. Hierin sommeren wij het openstaande bedrag binnen 5 dagen aan u te voldoen. In deze sommatie worden de incassokosten, conform wetgeving, met een minimum van € 40,00 mee gevorderd. Zonder reactie van de schuldenaar sommeren wij minimaal 4 keer schriftelijk.

IP Telesommaties
Tijdens de buitengerechtelijke procedure wordt de debiteur ook telefonisch gesommeerd. Totdat er contact is verkregen, wordt dit meerdere keren, op verschillende dagen en tijdstippen gedaan. Bij contact wordt er gesommeerd te betalen, en trachten wij een betalingsregeling te treffen indien het niet mogelijk is om in één keer te betalen. De regeling mag in principe niet langer duren dan 12 maanden en de termijnen dienen minimaal € 50,00 groot te zijn. De regeling wordt getroffen onder voorbehoud goedkeuring cliënt.

IP Gerechtelijke Procedure
Indien de schuldenaar blijft weigeren uw vordering te betalen, of er is geen contact verkregen, dan willen wij graag voor u vonnis halen om met executiemaatregelen alsnog uw vordering te kunnen innen. Ook de gerechtelijke procedure voeren wij op no cure no pay basis voor u uit. Hiertoe zullen wij u eerst nog verzoeken ons schriftelijk toestemming te verlenen om deze gerechtelijke procedure te kunnen beginnen. De kosten die bijvoorbeeld de staat in rekening brengt (verschotten), dienen bij het aanhangig maken direct betaald te worden en worden derhalve wel in rekening gebracht. Deze kosten zijn echter volledig, op de BTW over het salaris gemachtigde na, of soms een gedeelte hiervan, verhaalbaar op de veroordeelde partij.

Blijf lezen
Het Noordhollands Incasso Kantoor maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie